pros

Odborníci

Na ENI budeš v těch nejlepších rukou. Učit tě budou odborníci, kteří rozumí jak stavařině, tak životnímu prostředí. Každý den ti budou předávat své znalosti a zkušenosti. Seznam se s nimi.

prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Tepelná ochrana budov a akustika, garant studijního programu Environmentální inženýrství.

Na Fakultě stavební VUT pracuje od roku 2000. Postupně se dopracoval na pozici profesora. Už jako student ale přičichl k tématu udržitelnosti. Jeho diplomka se týkala tepelně-izolačních schopností materiálů. Už tenkrát se v ní zabýval materiály na bázi přírodních materiálů.

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Druhotné suroviny pro výrobu nových stavebních materiálů 2, Bakalářský seminář

Na VUT se mu líbí, konkrétně na Fakultě stavební VUT je už od roku 1985. Postupně se dopracoval na pozici profesora v oboru Stavebně materiálové inženýrství. Nejvíc rozumí technologii betonu a výrobě betonových stavebních dílců a jejich užití. 

Díky tomu dobře ví, že je stavebnictví velmi závislé na těžbě přírodních surovin, zejména pak kameniv. Sleduje, že tyto zdroje postupně dochází a řešením je podle něj mimo jiné progresivně rozvíjet oblast recyklace zejména demoličních odpadů a jejich opětovné využití jako náhradu přírodních surovin. I proto velmi fandí ENI a věří, že je to obor budoucnosti. 

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Zelený design ve stavebnictví

Stavební fyzika, obnovitelné zdroje energií, ale i modrozelená infrastruktura u pozemních staveb. To jsou hlavní oblasti zájmu Davida Bečkovského. Na Fakultě stavební VUT pracuje už od roku 2007, v současné době jako odborný asistent. 

Jeho největší vášní je stavební fyzika a obnovitelné zdroje. Naučí vás hodně o modrozelených infrastrukturách, které se využívají u staveb. Věří, že se v rámci stavebnictví otevírá nová éra možností. Fandí zeleným střechám, fasádám i využití fotovoltaických prvků. Vysvětlí vám, jak propojovat moderní prvky s ekologickými principy. 

doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Základy sanačních technologií

Vystudovala Fakultu veterinární hygieny a ekologie na Veterinární univerzitě Brno. Když dělala doktorát, tak se na Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí pustila do analýzy transferu nebezpečných látek v životním prostředí. A přesně tahle problematika se jí zalíbila natolik, že se jí věnuje i na Fakultě chemické VUT, kam nastoupila v roce 2006. 

Na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí se věnuje a vyučuje především ekotoxikologii. Ta se hodí hlavně pro posuzování účinků chemických látek a taky se díky ní dá hodnotit účinnost čistících a sanačních technologií, které pomáhají napravovat kvalitu složek životního prostředí, které člověk poškodil.

doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

Úvod do odpadového hospodářství, Bilancování hmoty, energie a emisí z výroby a dopravy

Na VUT je jako doma. Sám totiž vystudoval Fakultu strojního inženýrství, kde je teď součástí Ústavu procesního inženýrství a už několik let tam učí. Nejvíc se vyzná v odpadovém a oběhovém hospodářství. Bez něj a jeho kolegů by nevznikly výpočtové nástroje pro podporu klíčových rozhodnutí v odpadovém hospodářství (např. NERUDA – výpočtový nástroj určený k logistice a plánování zpracovatelských zařízení, TiramisO – webová aplikace pro určení budoucího množství odpadů).

Na svém kontě má celou řadu studií o hodnocení zařízení pro využití odpadů k výrobě energie a hodnocení jejich role v rámci teplárenských provozů. I díky němu vznikají strategické dokumenty pro státní správu jako je například Plán odpadového hospodářství ČR.

Kontaktní formulář
FAQ
form
Znění GDPR zde
FAQ
A naše otázky a odpovědi jste si už přečetli?