rozestavěný dům
nový dům
about

Environmentální inženýrství

Studijní program Environmentální inženýrství spojuje technické, humanitní a přírodovědné vzdělání orientované na řešení technických, legislativních a environmentálních problémů v oblasti stavebnictví. V rámci studia se dozvíš, jaké přístupy, šetrnější k životnímu prostředí, se dají uplatnit při výrobě nových stavebních materiálů a výrobků, projektování staveb, krajinného uspořádání, vodního hospodářství obcí, tedy řešení které jsou ekologicky a energeticky výhodnější. Naučíš se, jak přeměnit odpady v nové stavební materiály a výrobky, a kde je optimálně využít v široké oblasti stavebnictví. Dozvíš se, jak z odpadů znovu vytvořit zelenější a udržitelnější místo pro lepší život. Zabrousíš i do související právní problematiky. I samotný průběh studia je šetrný k životnímu prostředí. Zapomeneš na papír a moderní výukové technologie tě budou provázet po celou dobu studia. 

city

Proč jít

na ENI?

Budeš studovat obor, který spojuje čtyři fakulty ze dvou různých univerzit (Fakultu stavební, Fakultu strojního inženýrství a Fakultu chemickou VUT a Právnickou fakultu MU). Získáš možnost uplatnění napříč novým dynamicky se rozvíjejícím technickým odvětvím ve státní správě, výrobě stavebních hmot a výrobků, energetickém managementu stavebnictví, projektování ekologicky a energeticky šetrných staveb, optimálního řízení demolic a realizaci staveb krajinného inženýrství. Staneš se materiálovým specialistou v oblasti obnovitelných a druhotných surovin. Získáš znalosti z ESG a taxonomie. Získáš možnost realizovat se ve firmách a státních institucích s environmentálním zaměřením. 

why?
study

Výběr studia

Proč si vybrat zrovna ENI? Protože chceš studovat obor budoucnosti a zasadit se o změnu. Díky ENI můžeš. Zabývá se totiž environmentálními problémy a jejich řešením. 

šipka dolů

Bc.

šipka dolů

Mgr.

apply!

Jdete do toho

s námi?

city

Publicita

Kontaktní formulář
FAQ
form
Znění GDPR zde
FAQ
A naše otázky a odpovědi jste si už přečetli?